# #

مطالب

1:  معرفی و شرح وظایف واحد آموزش

 1. مسئول واحد :جناب آقای محمد عطاران
 2. درجه علمی:کارشناسی پرستاری
 3. مکان:طبقه همکف
 4. تلفن تماس:05132590133 داخلی 101

واحد آموزش

 1. برنامه هفتگی کلاس ها
 2. کنفرانس ها
 3. برنامه های پرستاری و مامائی
 4. ویدیوهای آموزشی

2:  آموزشی بدو ورود بیمار

 1. قوانین پذیرش
 2. قوانین ترخیص
 3. قوانین بخش
 4. آموزشی بیمار: پمفلت های آموزشی به تفکیک بخش ه و بیمارها با داشتن کد QR CODE  .

3:  آموزش های زمان ترخیص

4:  رضایت آگاهانه

5:  جراحی مردان

6:  جراحی زنان

7:  اورژانس

8:  ICU

9:  دیالیز

10:  رادیولوژی

11:  زایشگاه

12:  درمانگاه


تاریخ : 1403/1/27
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید