جناب آقای محمد شیردل

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمد شیر دل عضو محترم هیئت مدیره بیمارستان امام سجاد (ع)

تاریخ : 1403/1/26
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید