جناب آقای دکتر رضا کارآمد

ریاست هیئت مدیره

جناب آقای دکتر رضا کارآمد ریاست محترم هیئت مدیره بیمارستان امام سجاد(ع)

تاریخ : 1403/1/26
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید