# #
مسئول آزمایشگاه

جناب آقای محمدرضا شریفی

جناب آقای محمدرضا شریفی مسئولیت محترم آزمایشگاه بیمارستان خیریه امام سجاد(ع)

تاریخ : 1403/1/23
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید