# #

لیست تعرفه ها

لیست تعرفه ها
 
نوع عمل مبلغ بیمه(ریال) مبلغ آزاد(ریال)
زایمان طبیعی 60.000.000 80.000.000
کوراژ _ _
زایمان طبیعی بعد از سزارین 120.000.000 130.000.000
سزارین 100.000.000 120.000.000
(TL)لیگاتور _ _
لیگاتور 18 60.000.000 70.000.000
کورتاژ تخلیه 40.000.000 50.000.000
کورتاژ تشخیصی 40.000.000 50.000.000
سقط القایی 30.000.000 40.000.000
کیست تخمدان 70.000.000 80.000.000
پستان فرعی 60.000.000 70.000.000
سر کلاژ 50.000.000 60.000.000
کیسه صفرا (جراحی باز) 80.000.000 90.000.000
کیسه صفرا (لاپاراسکوپی) 100.000.000 110.000.000
آپاندیست 70.000.000 80.000.000
لوزه 60.000.000 70.000.000
فتق 65.000.000 75.000.000
بواسیر(هموروئید) 55.000.000 65.000.000
واریکوسل 60.000.000 70.000.000
کلپورافی 65.000.000 75.000.000
لابیا پلاستی 45.000.000 55.000.000
آبدومینوپلاستی + ساکشن 140.000.000
ماموپلاستی 120.000.000
پروتزپستان 110.000.000
بلفارو پلاستی تک پلک 55.000.000
لیفت ران / ساق / پشت 120.000.000
براکیو پلاستی 110.000.000
لیپوساکشن 120.000.000
رینوپلاستی 65.000.000
رویژن 55.000.000
لیفت صورت 120.000.000
لیفت پیشانی / شقیقه _
اتوپلاستی 65.000.000
غبغب _
لیفت لب _
بوکال فت _
ژنیکوماستی 70.000.000
اسکار ابدو 70.000.000
اسکار مامو 70.000.000

تاریخ : 1403/01/27
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید