# # # # # # #

بخش های بیمارستان

بخش های بیمارستان
 1. زایشگاه
 2. رادیولوژی
 3. دندان پزشکی
 4. جراحی زنان
 5. جراحی مردان
 6. بانک خون
 7. ای سی یو
 8. ای پی دی
 9. اورژانس
 10. آزمایشگاه
 11. اتاق عمل
 12. درمانگاه
 13. و...

تاریخ : 1403/1/23
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید