# #
تخصص های پزشکان

تخصص پزشکان

 1. داخلی
 2. گوارش
 3. عفونی
 4. گوش و حلق و بینی
 5. ارتوپدی
 6. زنان و زایمان و نازایی
 7. دادنپرشکی
 8. اطفال
 9. جراحی عمومی
 10. مغز و اعصاب
 11. قلب و عروق
 12. چشم پزشکی
 13. بینایی سنجی
 14. تغذیه

تاریخ : 1403/1/23
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید