# # # # # # # # # # # # #

پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی

مجهز به پیشرفته ترین آزمایشگاه و مراکز تصویر برداری پزشکی با عمل دقیق

تاریخ : 1403/1/23
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید