کسب گواهینامه IPD

پذیرش بیماران خارجی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ : 1403/1/22
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید