# #

روابط عمومی

تلفن های تماس :

05132590133

05132590321

داخلی

پذیرش : 115

IPD : 159

اورژانس : 107

داروخانه :161

اطلاعات :118

خدمات پرستاری : 110


تاریخ : 1403/1/22
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید