# #
سرکار خانم فرقانی

مدیریت داخلی

سرکار خانم فرقانی مدیریت محترم داخلی بیمارستان امام سجاد (ع)

تاریخ : 1403/01/26
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید