جناب آقای دکتر مرتضی بهمدی

ریاست بیمارستان

جناب آقای دکتر مرتضی بهمدی ریاست محترم بیمارستان خیریه امام سجاد

تاریخ : 1403/1/22
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید