# #

راهنمای ترخیص بیمار

راهنمای ترخیص :

با سلام

پس از تکمیل و انتقال پرونده از بخش مربوطه به واحد ترخیص ، پس از محاسبه پرونده حدود 10 الی 15 دقیقه به بخش مربوطه اطلاع داده می شود تا همراهی بیمار جهت تسویه حساب به واحد ترخیص مراجعه نماید.


تاریخ : 1403/1/22
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید