# #
آشنایی با بخش های بیمارستان

معرفی کلی بیمارستان امام سجاد(ع)

معرفی کلی بیمارستان امام سجاد(ع)

بیمارستان خیریه امام سجاد(ع)    شامل بخشهای  مختلف به شرح ذیل می باشد :

 

اورژانس

تعداد تخت

تزریقات

2

ایزوله

1

نحن نظر

4

معاینه

1

سی پی آر

1

جراحی سرپایی

1

تریاژ

1

تخت بستری

6

   

ICU

تعداد تخت

ایزوله

1

تخت بستری

9

 

جراحی مردان

تعداد تخت

عمومی

8

دوتخته

5

سوئیت

2

 

 

جراحی زنان

تعداد تخت

عمومی

5

سه تخته

2

سوئیت

2

دو تخته

3

 

 

دیالیز

تعداد

اتاق

3

تخت دیالیز

13

ایزوله

1

 

 

فیزیوتراپی

تعداد

تخت

7

 

 

تاریخ : 1402/12/6
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید