# #
متخصص بیماری‌های عفونی

جناب آقای دکتر علی مرادیان

متخصص بیماری‌های عفونی
عفونت در بیماران پیوندی
عفونت‌های خون و دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی
عفونت‌های پوست و بافت نرم دستگاه ادراری و متشکله از راه جنسی
عفونت در مادران باردار
زمان حضور در بیمارستان : چهارشنبه ها ساعت 12:30

تاریخ : 1403/01/21
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید