بیمارستان امام سجاد(ع)
 • تلفن تماس : 05132590133

 • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

 • بیمه تامین اجتماعی

  سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

  آدرس سایت:
 • بیمه نیروهای مسلح

  سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تأمین خدمات درمانی خانواده بزرگ نیروهای مسلح، شامل کارکنان شاغل، بازنشستگان، وظیفه بگیران و عائله تحت تکفل آنها را برعهده دارد.

  آدرس سایت:
 • بیمه خدمات درمانی

  هدف این سازمان رفع نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در حوادث و سوانح به صورت بیمه همگانی برای کارمندان دولت و بیمه شدگان اختیاری می‌باشد.با کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی به ارائه خدمات می‌پردازد

  آدرس سایت: