بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

اعضای هیئت مدیره


محمد رضا  شریفی


هئیت مدیره

دکتر رضا کارآمد


هئیت مدیره

دکتر زینب ثابتی بایگی


هئیت مدیره