بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

گواهینامه ها

گواهی اعتبار بخشی و درجه بیمارستان
لوح دوستدار کودک