بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)


                                            هزینه مربوط به انجام خدمات در کلیه بخش های بستری و سرپایی بیمارستان مطابق تعرفه  خیریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در صورتحساب قید می گردد.


Font Awesome Icons ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

        تلفن تماس : 32590133   داخلی 115