بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

مسئولين فني


دکتر شایسته ابراهیمیان تبریزی


مسئول فنی آزمایشگاه

دکتر سمیرا حسینی


مسئول فنی داروخانه

دکتر محمود خشای


مسئول فنی رادیولوژی وسونوگرافی