بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

چارت سازمانی

مدیر عامل
رئیس بیمارستان
مدیر خدمات پرستاری
مدیر بیمارستان
مدیر مالی
مدیر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی