بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

حوزه ریاست


دکتر محسن سوری


ریاست بیمارستان

حسن پورحکمت


مدیر خدمات پرستاری

محمد حسن باباپوراستاد


مدیر داخلی