بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

بخش دیالیز

اين بخش نيزدرطبقه اول بيمارستان واقع شده و روزانه به حدود سي بيمار ديالري خدمت ميرساند. تيم مراقبتهاي درماني آموزش ديده به همراه دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته ، در محيطي آرام ، بالاترين سطح خدمات دياليز را به بيماران، خصوصا بيماران طيف كم بضاعت ، ارايه ميدهد.