بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

بخش اورژانس

واقع درطبقه همکف ، باکادر پزشکی و پرستاری آموزش دیده و مجرب ،به صورت شبانه روزی بیماران را تریاژ نموده و درصورت لزوم مشاوره و یا بستری میکند .