بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

بخش زنان و مردان

اين دو بخش كه در طبقه اول بيمارستان واقع شده و بيمار پس از هرگونه جراحي يا زايمان ،تا بهبودي كامل در اين بخش ها بستري ميگردد. تيم پرستار آموزش ديده وظيفه مراقبت از بيمار در بالاترين سطح ايمني تا بهبودي كامل را بر عهده دارند.
وجود سوئيت هاي مجزا با امكانات كامل و مجهز از ديگر خدمات و امكانات بخش هاي جراحي اين بيمارستان است.

سوئيت هاي بخش با امکانات هتلینگ مناسب