بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

زایشگاه

درطبقه همکف بیمارستان باکادر ماما ي كارشناس و آموزش دیده قادر به زایمان های ایمن و فيزيولو‍يك میباشد. ترويج زايمان طبيعي و تغذيه با شير مادر به عنوان اصلي ترين خط مشي اين زايشگاه بوده ودر اين راستا تمامی آموزش ها ی قبل و بعد از زایمان به طور مستمرتوسط تیم خبره مامایی انجام شده و به صورت دوره ای چکاب مادر و نوزاد پس اززایمان درمنزل انجام و مشاوره های لازم داده میشود.
زایشگاه بیمارستان امام سجاد دارای گواهینامه بیمارستان دوستدارکودک از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوده وتمامی دستورالعمل هاي سلامت مادرو نوزاد از بدو ورود تا بعد از ترخيص به طورکامل و دقیق توسط تیمهای پزشکی،پرستاری و مامایی پيگيري میگیرد.پزشکان مقیم این زایشگاه ازخبره ترین و باسابقه ترین پزشکان زنان و زایمان سطح شهرو استان هستند.