تعرفه عمل ها


مبالغ به ریال می باشد .

نام عملقیمت عادیقیمت گردشگری
آبدومینوپلاستی100.000.000140.000.000
ماموپلاستی80.000.000110.000.000
پروتز80.000.000110.000.000
بلفارو45.000.00060.000.000
ساکشن80.000.000120.000.000
رینوپلاستی55.000.00065.000.000
رویژن45.000.00055.000.000
زایمان طبیعی50.000.000650.000.000
زایمان سزارین90.000.000117.000.000
کورتاژ40.000.00052.000.000
سرکلاژ35.000.00045.500.000
کیست تخمدان60.000.00078.000.000
هموروئید42.000.00054.600.000