پزشکان بیمارستان امام سجاد (ع)


کلینیک ارتوپدی

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر احمد جبینی

متخصص ارتوپدی

دکتر محمد حصاری

متخصص ارتوپدی

دکتر محمد جعفر دلدار

متخصص ارتوپدی

کلینیک اورولوژی

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر مسعود یوسفی

متخصص اورولوژی

کلینیک اطفال و نوزادان

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر مجتبی آدینه

فوق تخصص نوزادان

کلینیک جراحی

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر سید حسین رضویان

متخصص جراحی

دکتر زینب پناهی تبریزی

متخصص جراحی

دکتر غلام رسول کمال پور

متخصص جراحی

دکتر محمدرضا مطیع

متخصص جراحی

دکتر علیرضا برجسته

متخصص جراحی

دکتر علی یگانه

متخصص جراحی

دکتر مرجان جودی

متخصص جراحی

دکتر مرتضی پیوندی

متخصص جراحی

دکتر محمد نکوهی

متخصص جراحی

دکتر سیدحسین حسینی

متخصص جراحی

دکتر وحید وحیدیان

متخصص جراحی

دکتر هادی کهرم

متخصص جراحی

کلینیک چشم

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر سید حمید جعفر زاده زاوه

متخصص چشم

کلینیک داخلی و عفونی

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر مرادیان

متخصص عفونی

دکتر مرتضی والائی

متخصص داخلی

کلینیک روانشناسی

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر تکتم امیرآبادی

روانشناس

کلینیک زنان و زایمان

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر صدیقه فغانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر نگار رمضانپور

متخصص زنان و زایمان

دکتر الناز کلماتی

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهوش صدیقیان راد

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهناز آمالی خامنه

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهری براتیان

متخصص زنان و زایمان

کلینیک قلب و عروق

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر محمد عباس زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا توانایی یوسفیان

متخصص قلب و عروق

کلینیک گوش و حلق و بینی

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر الهام آذرنوش

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر احمد علی مصدقی

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر بلاغی

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر فرشته قاضی

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر عباس رنگین

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر زهره متدین

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مهرانگیز کابلی

متخصص گوش و حلق و بینی

کلینیک مغز و اعصاب

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر آوا علیان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر سید حمید اعلمی

متخصص مغز و اعصاب

کلینیک گوارش

…………………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر محمدرضا شیخیان

فوق تخصص گوارش و کبد